Beställ demokonto och prova en egen hemsida i 30 dagar:


Så här behandlas dina personuppgifter.

!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lösenordsskydd

Hemsidan möjliggör flera nivåer av lösenordsskydd. Ni väljer vilka sidor som ska skyddas och vilken nivå som ska användas. Nivån kan sedan ändras när som helst.

Administratören har dessutom möjlighet att delegera möjlighet att editera informationen på vissa sidor.

Lösenordsnivåer

Administratören sköter hemsidan och har rättighet att nå alla sidor samt ändra alla inställningar, inklusive lösenorden. Administratören bestämmer också hur varje sida ska vara skyddad och väljer mellan följande nivåer:

  • Öppen
  • Styrelse
  • Medlem
  • Övrig
  • Medlem eller Övrig
  • Sidspecifikt lösenord

 

Sidans lösenord väljs i en rullist. 
 

Öppen

Alla besökare kommer in och kan läsa informationen. Detta är alltså en helt öppen sida. 

Styrelse
För bostadsrättsföreningens styrelse. De skyddade delarna fungerar i praktiken som ett intranät för föreningens styrelse. Om man är inloggad som styrelse får man även behörighet till sidor som skyddas av nivå "medlem" och "övrig". Styrelsen har även rättighet att editera sidor enligt administratörens inställningar.

Medlem
För bostadsrättsföreningens medlemmar. De skyddade delarna fungerar i praktiken som ett intranät för föreningens medlemmar.

Övrig
För utomstående behöriga, t ex hyresgäster, mäklare eller leverantörer. Sidor som skyddas med denna nivå nås också av administratör och styrelse, men inte av medlemmarna.

Medlem eller Övrig
En sida som är skyddad med denna nivån kan nås av besökare som är inloggad antingen som medlem eller Övrig.

Sidspecifikt lösenord
På de sidor man skapar själv kan ange ett unikt lösenord som gäller för bara just den sidan. Denna sian är det bara förutom de som känner till lösenordet administratören som kan ta del av.  

Generella eller individuella lösenord

På er hemsida kan ni välja inloggningsmetod. Administratören bestämmer om man ska nå de skyddade sidorna via generella eller individuella lösenord.

Generella lösenord
Varje behörighetsgrupp använder samma lösenord för att nå skyddad information. Denna metod kan jämföras med en portkod. De som känner till koden kommer också åt informationen. Exempelvis har styrelsen ett lösenord och medlemmarna ett annat. Generella lösenord sparar ofta tid åt bostadsrättsföreningen jämfört med individuella lösenord. Administratören och styrelsen slipper arbetet med att skapa nya konton för varje medlem (och ta bort vid avflytt), vilket är speciellt krävande vid uppstarten av en ny hemsida. 

Individuella lösenord
Varje användare loggar in med ett eget användarnamn och lösenord. Varje konto ingår i en av behörighetsnivåerna. Med individuella konton har administratören lite bättre koll på vem som gjort vad på hemsidan och kan upprätta ett medlemsregister på hemsidan.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY