Prova en egen hemsida i 30 dagar:


!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ärendehantering

Med funktionen ärendehantering/felanmälan kan de boende rapportera saker, t ex klotter, kalla element och annat som behöver åtgärdas eller frågor som bör tas upp av styrelsen. När ett ärende rapporteras på hemsidan kan admininströren välja att e-brev samtidigt skickas till en eller flera mottagare, t ex till fastighetsskötaren och styrelsen så att de blir underrättade om att ett nytt ärende har skickats in.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY