Beställ demokonto och prova en egen hemsida i 30 dagar:


Så här behandlas dina personuppgifter.

!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

E-postinstruktioner

 E-postadministration

Gå till er e-postadministration via genvägen på er hemsida:

Eller genom att skriva in adressen direkt i er webbläsare. Adressen till er e-postadministration är https://admin.domän.se där ni istället för "domän.se" skriver in er egen domän istället.


Logga in på e-postadministrationen

Byt lösenord för e-postadministrationen

Glömt lösenordet till e-postadministrationen

Skapa nytt e-postkonto

Ta bort e-postkonto

Byt lösenord för e-postkonto

Ändra storlek på e-postkonto

Lägg till ny vidarebefordring

Ta bort vidarebefordring

Ändra vidarebefordring

Vitlista e-postadress

Svartlista e-postadress

Lägg till autosvar

 

 Webmail

Gå till er webmail via genvägen på er hemsida.

Eller genom att skriva in adressen direkt i er webbläsare. Adressen till er webmail är https://mail.domän.se där ni istället för "domän.se" skriver in er egen domän istället.


Logga in på ett e-postkonto

Inloggad första gången

Skicka e-post

Markera e-post

Sortera e-post

Skapa ny mapp

Ta bort mapp

Flytta e-post till mapp

Lägga till ny kontakt

Importera kontakter

Byt lösenord för e-postkontot

Lägg in ny vidarebefordring

Ta bort vidarebefordring

Ändra vidarebefordring

Lägg till signatur

   

E-postklient

Om man vill kan man istället för webmail använda en e-postklient för att läsa och skicka e-post. Det är ett e-postprogram som körs lokalt på datorn, mobilen eller surfplattan, t ex Microsoft Outlook eller Apple Mail.

 

Inställningar för e-postklient

Lägg till konto i appen Mail för iOS (iPhone iPad)

Lägg till konto i appen Gmail för Android

Vad är IMAP, POP och SMTP?

 

  

 


 


 

Logga in på e-postadministrationen

 1. Föreningen har via e-post fått en länk till er e-postadministration. Skriv eller klistra in den länken i adressfältet på webbläsaren för att komma till er e-postadministration. Ni kan också alltid nå er e-postadministration via https://admin.brfnet.se
 2. Föreningen har via e-post fått ett användarnamn och lösenord till er e-postadministration. Skriv användarnamn (username) och lösenord (password) i inloggningsrutan. Om ni har ändrat lösenordet, ska ni skriva det nya istället.
 3. Klicka på knappen "Login".

Upp


 

Byt lösenord för e-postadministrationen

 1. Klicka på "Byt lösenord".

 2. Skriv det gamla lösenordet för er e-postadministration. (Alltså inte administratörslösenordet för er hemsida).
 3. Skriv det nya lösenordet som ni vill använda istället. Skriv det igen.
 4. Klicka på knappen "Ändra ditt lösenord nu".

Upp


 

Glömt lösenordet till e-postadministrationen

 1. Logga in som administratör på er hemsida.
 2. Klicka på symbolen för e-postadministration uppe i adminlisten.
 3. Klicka på "Glömt lösenord" och följ instruktionerna.

Upp


 

Skapa nytt e-postkonto

 1. Klicka på "E-postkonton".

 2. Skriv in e-postadress.
 3. Skriv in det lösenord ni vill använda. Skriv det igen.
 4. Om man vill kan tilldelningen av utrymme för e-postkontot ändras under "E-postkvot". Det går också att ändra storlek på ett e-postkonto vid senare tillfälle.
 5. Klicka på knappen "Skapa konto".

Upp


 

Ta bort e-postkonto

 1. Klicka på "E-postkonton".

 2. Klicka på "Ta bort" vid den e-postadress det gäller.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på knappen "Ta bort".

Upp


 

Byt lösenord för e-postkonto

 1. Klicka på "E-postkonton".

 2. Klicka på "Lösenord" vid den e-postadress det gäller. Då öppnas fler fält.

 3. Skriv in det lösenord ni vill använda. Skriv det igen.
 4. Klicka på knappen "Ändra lösenord".

Upp


 

Ändra storlek på e-postkonto

 1. Klicka på "E-postkonton".

 2. Klicka på "Kvot" vid den e-postadress det gäller. Då öppnas fler fält.

 3. Bestäm storleken på e-postkontot, dvs hur stort utrymme kontot maximalt får ta i bruk. Om man väljer "Obegränsat" finns det ändå en begränsning i form av föreningens totala e-postutrymme.
 4. Klicka på knappen "Kvot".

Upp


 

Lägg till ny vidarebefordring

 1. Klicka på "Vidarebefordring".

 2. Klicka på "Lägg till vidarebefordring".

 3. Skriv den e-postadress som ska skickas vidare, men bara delen fram till @. Tecknet @ och er domän läggs till automatiskt.
 4. Skriv hela den e-postadress som ska ta emot vidarebefordrad e-post. Det går att lägga in flera e-postadresser samtidigt, separerade med kommatecken, t ex "hej1@hotmail.com, hej2@hotmail.com" osv. Annars kan man också lägga till fler mottagare genom att upprepa denna procedur, steg 1-5.
 5. Klicka på knappen "Lägg till vidarebefordring".  Gmail
  För er som använder Gmail, notera att de har valt att hantera vidarebefordringar på ett annorlunda och lite förvirrande sätt. Om avsändaradressen är en Gmail-adress och mottagaradressen är samma Gmail-adress, anser Gmail att det blir en slags cirkelgång och att mailet redan finns på plats i lådan. De tar då inte emot någon vidarebefordring.

  Exempelvis om nils.nilsson@gmail.com skickar ett meddelande till styrelsen@kvarteret.se och det ligger en vidarebefordring därifrån bland annat till nils.nilsson@gmail.com, då kommer alla mottagare få ett vidarebefordrat mail, utom just avsändaradressen nils.nilsson@gmail.com.

  Kontakta Gmail om ni har fler frågor kring hur de valt att hantera vidarebefordrade mail.

Upp


 

Ta bort vidarebefordring

 1. Klicka på "Vidarebefordring".

 2. Klicka på "Ta bort" vid den vidarebefordring det gäller.

 3. Klicka på knappen "Ta bort vidarebefordrare".

Upp


 

Ändra vidarebefordring

 1. Istället för att ändra en vidarebefordring, tar man först bort den befintliga och lägger sedan till en ny.
 2. Börja med att ta bort befintlig vidarebefordring.
 3. Sedan lägg till en ny vidarebefordring.

Upp


 

Vitlista e-postadress

 1. Låt meddelanden från en specifik e-postadress alltid passera förbi skräppostfiltret genom att vitlista avsändaren. Klicka på "Skräppostfilter".

 2. Klicka på knappen "Konfigurera Apache SpamAssassin".

 3. Skriv den e-postadress som alltid ska släppas förbi, t ex "sven@tele2.com". Klicka sedan på knappen "Spara" längst ned på sidan. Det går även att vitlista en hel avsändardomän med asterix, t ex "*@tele2.com".

Upp


 

Svartlista e-postadress

 1. Stoppa alla meddelanden från en specifik e-postadress genom att svartlista avsändaren. Klicka på "Skräppostfilter".

 2. Klicka på knappen "Konfigurera Apache SpamAssassin".

 3. Skriv den e-postadress som alltid ska blockeras, t ex "sven@tele2.com". Klicka sedan på knappen "Spara" längst ned på sidan. Det går även att blockera en hel avsändardomän med asterix, t ex "*@tele2.com".

 

Upp


 

Lägg till autosvar

 1. Klicka på "Autosvar".

 2. Klicka på "Lägg till autosvar".

 3. Skriv den e-postadress som ska ha ett autosvar i fältet "E-post", men bara delen fram till @. Tecknet @ och er domän läggs till automatiskt.
 4. Skriv in valfri text i fälten "Från", "Ämne" och "Brödtext".

  Om ni vill att ämnet från inkommande e-post ska kopieras kan ni skriva "%subject", se bildexemplet. Det finns även ett par andra inställningar ni kan justera beroende på hur ni vill att autosvaret ska fungera.
 5. Klicka på knappen "Skapa/Ändra" för att spara autosvaret.Upp


 


 

Logga in på ett e-postkonto

 1. Föreningen har via e-post fått en länk till er webmail. Skriv eller klistra in den länken i adressfältet på webbläsaren för att komma till er webmail.
 2. På er e-postadministration har ni själva redan skapat ett e-postkonto och valt lösenord. Skriv e-postadress (email) och lösenord (password) i inloggningsrutan.
 3. Klicka på knappen "Login".

Upp


 

Inloggad första gången

 1. Vid allra första inloggningen kan man behöva välja vilken webmail som ska vara standard. Valet är enkelt eftersom det bara finns en, dvs Roundcube.
 2. Klicka på knappen "Förstått".

 3. Klicka på knappen "Ange som standard".

 4. Klicka därefter på "Roundcube" för att komma in till webmail. Nästa gång hamnar ni där automatiskt.

Upp


 

Skicka e-post

 1. Klicka på "Meddelande".

 2. Skriv mottagarens e-postadress, brevets ämne och fyll på med textinnehåll.
 3. Klicka på "Skicka".

Upp


 

Markera e-post

 1. Markera en rad genom att klicka på den. Om ni vill markera flera rader, håll då inne tangenten Ctrl samtidigt som ni klickar.
 2. Klicka på "Välj" för att se alternativa sätt att markera.

Upp


 

Sortera e-post

 1. Sortera e-posten genom att klicka på en rubrik, t ex ämne, avsändare, datum osv.
 2. Klicka på kugghjulet för att se alternativa sätt att sortera.

Upp


 

Skapa ny mapp

 1. Klicka på "Inställningar".
 2. Klicka först på "Kataloger" och sedan på plustecknet (+) längst ned.
 3. Skriv mappens namn och klicka på knappen "Spara".

Upp


 

Ta bort mapp

 1. Klicka på "Inställningar"
 2. Klicka först på "Kataloger" och sedan på den mapp som ska tas bort.
 3. Klicka på kugghjulet längst ned och välj "Ta bort".
 4. Bekräfta borttagningen.

Upp


 

Flytta e-post till mapp

 1. Enklast är att klicka på meddelandet och dra det med musen till valfri mapp i vänsterkolumnen.
 2. Alternativt kan man först markera meddelandet som man vill flytta och sedan klicka på "Fler" (tre punkter).
 3. Klicka på "Flytta till" och välj sedan mapp.

Upp


 

Lägg till ny kontakt

 1. Klicka på "Adressbok".
 2. Välj först grupp och klicka sedan på plustecknet (+) längst ned.
 3. Skriv in personuppgifter och klicka "Spara".

Upp


 

Importera kontakter

 1. Klicka först på "Adressbok" och sedan på "Importera".

 2. Hämta den fil som ska importeras genom att klicka på knappen "Bläddra". Beroende på webbläsare kan det stå annan text på knappen.


  Om det är en CSV-filen ska formatet vara enligt exemplet nedan, inklusive rubrikraden på engelska:
  "First Name","Last Name","E-mail Address"
  "Sven","Svensson","sven.svensson@gmail.com"
  "Anna","Annadotter","anna.annadotter@telia.se"

  CSV-filer som exporterats från t ex Outlook ska automatiskt ha rätt format. Kontrollera att rubrikerna inkluderas.

Upp


 

Byt lösenord för e-postkontot

 1. Klicka på e-postadressen uppe i högra hörnet.
 2. Välj "Password & Security".
 3. Skriv det nya lösenordet som ni vill använda istället. Skriv det igen.
 4. Klicka på knappen "Spara".

Upp


 

Lägg in ny vidarebefordring

 1. Klicka på e-postadressen uppe i högra hörnet.
 2. Välj "Vidarebefordring".
 3. Klicka på knappen "Lägg till vidarebefordring".

 4. Skriv den e-postadress som ska ta emot vidarebefordrad e-post. Man kan lägga in flera e-postadresser samtidigt om man vill, separerade med kommatecken, t ex "hej1@hotmail.com, hej2@hotmail.com" osv. Annars kan man också lägga till fler mottagare genom att upprepa denna procedur, steg 1-5.
 5. Klicka på knappen "Lägg till vidarebefordring".

Upp


 

Ta bort vidarebefordring

 1. Klicka på e-postadressen uppe i högra hörnet.
 2. Välj "Vidarebefordring".
 3. Klicka på "Ta bort" vid den vidarebefordring du vill radera.
 4. Bekräfta borttagningen.

Upp


 

Ändra vidarebefordring

 1. Istället för att ändra en vidarebefordring, tar man först bort den befintliga och lägger sedan till en ny.
 2. Börja med att ta bort befintlig vidarebefordring.
 3. Sedan lägg till en ny vidarebefordring.

Upp


 

Lägg till signatur

 1. Klicka på "Inställningar".
 2. Klicka först på "Identiteter" och sedan på e-postadressen.
 3. Skriv en signatur och välj om den ska vara ren text eller i HTML-format.
 4. Klicka på knappen "Spara".

Upp


 


 

Inställningar för e-postklient

  1. Tabellen visar de inställningar som ska läggas in i din e-postklient för att hämta och skicka e-post med säker överföring (SSL/TLS).

   Användare: Den e-postadress som ska användas (hela)
   Lösenord: Tillhörande lösenord för e-postadressen
   Server inkommande mail.***** (där * ersätts med er domän)
   Port inkommande (IMAP) 993
   Port inkommande (POP3) 995
   Server utgående mail.***** (där * ersätts med er domän)
   Port utgående (SMTP) 465
   Autentisering krävs Ja

   Om du är osäker på hur din e-postklient fungerar, kontakta tillverkaren av ditt program för assistans. Det kan t ex gälla exakt var ovanstående uppgifter ska anges i just din e-postklient.
  2. Ni kan också nå inställningarna för e-postklient via er webmail, eller via er e-postadministration.
  3. Från webmail: Klicka på e-postadressen uppe i högra hörnet och välj "Konfigurera e-postklient".

  4. Från e-postadministraion: Klicka på "E-postkonton".

  5. Från e-postadministraion (fortsättning): Klicka på "E-postklient" (connect devices) bredvid det aktuella e-postkontot.

Upp


 

Lägg till konto i appen Mail för iOS (iPhone och iPad)

 1. Dessa inställningar ska läggas in i e-postklienten:
  Inställningar för e-postklient
 2. Så här gör ni för att lägga in dessa inställningar på er iOS-enhet:
  Lägg till konto i appen Mail för iOS
 3. Om det ändå inte fungerar, dubbelkolla de uppgifter ni har skrivit in i appen, t ex att användarnamnet är hela e-postadressen och att lösenordet faktiskt går att logga in med. Om ni är osäkra på exakt var uppgifter ska läggas in, kontakta leverantören av det program ni använder.

Upp


 

Lägg till konto i appen Gmail för Android

 1. Dessa inställningar ska läggas in i e-postklienten:
  Inställningar för e-postklient
 2. Så här gör ni för att lägga in dessa inställningar på er iOS-enhet:
  Lägg till konto i appen Gmail för Android
 3. Om det ändå inte fungerar, dubbelkolla de uppgifter ni har skrivit in i appen, t ex att användarnamnet är hela e-postadressen och att lösenordet faktiskt går att logga in med. Om ni är osäkra på exakt var uppgifter ska läggas in, kontakta leverantören av det program ni använder.

Upp


 

Vad är IMAP, POP och SMTP?

IMAP, POP och SMTP är standardprotokoll för e-posthantering på internet.

IMAP och POP är två olika metoder för din e-postklient att hämta e-post från mailservern.

Om du väljer att använda en e-postklient bestämmer du med vilken metod ditt program ska använda för att hämta e-post från mailservern. Är du osäker på vilken metod din e-postklient använder, eller hur man ändrar metod i ditt program? Kontakta tillverkaren av programmet för support.

IMAP synkar din e-postklient med mailservern. Metoden IMAP både hämtar hem e-post och synkar alltså. Det som görs i din e-postklient speglas också på mailservern och tvärtom. T ex om du raderar e-post på din e-postklient, så raderas samma e-post även på mailservern.

POP hämtar enbart hem ny e-post från mailservern. Man väljer i sin e-postklient om den e-post som hämtas samtidigt ska raderas på mailservern, eller om samma e-post ska få ligga kvar där.

Om man är flera som delar en e-postadress, t ex en styrelse-adress, då får man fundera igenom hur man ska hantera e-posten gemensamt. Så att alla t ex förstår att med IMAP raderar man inte bara i sin egen e-postklient, utan även på mailservern och att förändringen speglas ut till alla. Eller t ex att man med POP beroende på inställning kan tömma mailservern, så att ingen annan får chansen att hämta samma e-post.

SMTP är den metod som används för att skicka e-post.

Upp

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY