Beställ demokonto och prova en egen hemsida i 30 dagar:


Så här behandlas dina personuppgifter.

!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avtalsvillkor

Allmänna villkor för tjänsten BRFNET Hemsida
Gällande från 2018-05-21 och tillsvidare.

1 Parter

1.1 Tjänsten, leverantören och kunden

Dessa villkor reglerar tjänsten BRFNET Hemsida. Tjänsten levereras av Svenska Virtuella System AB (SVS). Beställaren av tjänsten kallas i texten för kunden.

2 Avtalstid

2.1 Bindningstid och uppsägningstid

Avtalet löper från beställningsdatum och tillsvidare. Tjänsten har varken bindningstid eller uppsägningstid.

2.2 Uppsägning av tjänsten

Uppsägning av avtalet kan göras vid valfri tidpunkt. Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress, eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss.

Vid anmodan betalas det som återstår av redan betald årsavgift tillbaka till kunden.

2.3 Ångerrätt

Beställning av hemsida är att betrakta som en tjänst vars fullgörande påbörjats under den i "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" angivna ångerfristen. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att leverans av beställd tjänst påbörjas omgående, varvid eventuell ångerrätt upphör.

3 Avgift

3.1 Prislista

Avgifter utgår enligt prisuppgifter på www.brfhemsidan.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter.

3.2 Betalningstid

Betalning erläggas senast 30 dagar från fakturadatum, om inte annan överenskommelse finns.

3.3 Fakturering

Faktura skickas till kunden via e-post eller vanlig post. Fakturametod och fakturaadress bestäms av kunden och kan styras via kundens hemsida. Kunden ska hålla både fakturametod och fakturaadress aktuella och korrekta.

3.4 Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelse skickas ut via e-post till angiven fakturaadress och kontaktadress ca 8 dagar efter fakturans förfallodatum. Om betalning dröjer 21 dagar efter förfallodatum skickas påminnelse till kundens postadress. Efter 60 dagars obetald faktura skickas inkassokrav. Efter 81 dagars obetalad faktura skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Påminnelseavgift kan tillkomma vid försenad fakturabetalning.

3.5 Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen kan dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen.

3.6 Höjning av avgift

Avgifter kan ändras utan förhandsavisering till kund. Eventuell höjning av avgift sker först nästkommande fakturaperiod.

SVS har dock rätt att under pågående fakturaperiod höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller andra omständigheter utanför företagets kontroll.

3.7 Sänkning av avgift

Avgifter kan ändras utan förhandsavisering till kund. Eventuell sänkning av avgift sker först nästkommande fakturaperiod.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support

Kunden har rätt till fri support via e-post eller telefon under avtalstiden. Supporten är avsedd för kundens webbansvarig och gäller tjänsten BRFNET Hemsida.

4.2 Planerat underhåll och service

Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja sin hemsida ska om möjligt aviseras i förväg på www.brfhemsidan.se eller via e-post till kundens kontaktadress. Större strukturella förändringar utlyses vanligtvis två veckor i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar osv utföres löpande.

4.3 Driftsäkerhet

Servern uppdateras kontinuerligt med senaste mjukvara och är placerad bakom brandvägg. Vid eventuellt strömavbrott har servern reservkraft i form av UPS och diesel. Övervakning av serverlösning samt prestanda sker dygnet runt hela året för att säkerställa drift. Servern har tillgång till redundanta internetleverantörer.

Hemsidan ska ha en upptid på minst 99% per år.

4.4 Backup

Backup tas för att säkerställa data vid eventuellt tekniskt haveri. Backupen är inte avsedd för att ersätta filer eller e-post som raderats av kunden.

Serverns data alltid finns parallellt på två olika hårddiskar. Det tas även en backup dagligen som sparas en månad. Backupen förvaras på annan plats för säkerhets skull.

4.5 Begränsning av ansvar

SVS ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat.

SVS ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför företagets kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet.

5 Kund- och personuppgifter

5.1 Kontaktadress webbansvarig

Kunden anger vid beställning en e-postadress som kontaktadress för webbansvarig. Det är endast dit som inloggningsuppgifter och annan känslig information kan skickas.

Kunden ska alltid hålla sin kontaktadress uppdaterad. Om kunden vill byta kontaktadress görs det via kundens egen hemsida. Om kunden saknar inloggningsuppgifter till hemsidan och vill byta kontaktadress, då kan den istället ändras genom att skicka in en skriftlig begäran underskriven av firmatecknare.

5.2 Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas. Genom att anlita tjänsten BRFNET Hemsida tillåter kunden att personuppgifter behandlas av SVS när det är nödvändigt, t ex för att utföra önskad tjänst och fakturering.

Information som behandlas av SVS är t ex föreningens namn, organisationsnummer, postadress, betalningshistorik och e-postadress till webbansvarig.

5.3 Personuppgiftsbiträde

Kunden är personuppgiftsansvarig för information som publiceras på kundens egen hemsida. För den informationen är SVS kundens personuppgiftsbiträde.

SVS som personuppgiftsbiträdet åter sig att:

 • Behandla personuppgifter endast i den omfattning som behövs för hemsidans funktion
 • Iaktta tystnadsplikt om personuppgifter
 • Säkerställa en lämplig säkerhetsnivå
 • Underlätta för personuppgiftsansvarig när någon vill utöva sina rättigheter
 • Radera personuppgifter när uppdraget avslutas
 • Ge personuppgiftsansvarig tillgång till nödvändig information
 • Informera personuppgiftsansvarig när avtal skrivs med underbiträde

Samtliga våra servrar är lokaliserade i Sverige och vi anlitar följande underbiträden:

 • 556598-8705 Space2u Webhosting AB (databas, filer)
 • 556680-8746 Oderland Webbhotell AB (e-post)
 • 556633-9304 Loopia AB (domän)
 • 556635-4121 Cellsynt AB (sms)

Dokument

BRFNET avtalsvillkor 2018-05-21.pdf 2018-05-21

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY