Prova en egen hemsida i 30 dagar:


Genom att klicka på OK samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Starthjälp

Här följer lite grundläggande information som hjälper er att komma igång med er nya hemsida.

 1. Logga in som administratör
 2. Administrationslisten
 3. Vänstermenyn
 4. Funktionssidor
 5. Egna sidor
 6. Skriv in och spara text
 7. Göra länkar i text
 8. Infoga bild
 9. Lösenordsskydd
 10. Utseende
 11. Dokument
 12. Tabell
 13. Kontaktinformation

 

1. Logga in som administratör

Klicka i vänstermenyn på rubriken "Logga in". Det går också att logga in i sidfoten.

Ange administratörslösenordet för hemsidan som ni tidigare fått via e-post och klicka på "Logga in". Om rutan "Spara" är ikryssad loggas man in automatiskt nästa gång samma webbläsare används.

Genom att logga in som administratör kommer du in till sidans administrationsläge "Administration", där man når samtliga inställningar för hemsidan.

Hela tiden när du är inloggad som administratör visas en genväg uppe i vänstra hörnet, där du snabbt kan gå mellan "Hemsida" (utsidan) och "Administration" (insidan).

Så om du vill se hur sidan ser ut för en besökare klickar du på "Hemsida" för att komma till utsidan. Sedan går du in igen till administrationsläge genom att klicka på "Administration". Man behöver alltså inte logga in och ut när man arbetar med hemsidan, utan kan förbli inloggad som administratör hela tiden.

Det går även att nå administrationsläget genom att klicka på "Administration" nere i sidfoten, när man är inloggad som administratör.

Byt administratörslösenord

Byt hemsidans administratörslösenord genom att klicka på "Behörigheter & användare" uppe i adminlisten. Klicka sedan på "Byt lösenord".

 

2. Administrationslisten

När du är inne på "Administration" visas administrationslisten överst. Där ligger ett antal övergripande funktioner.

Symbolerna från vänster till höger:

 • Skapa ny sida/undersida
  Här skapar du nya egna sidor, t ex "Styrelseprotokoll" eller "Mäklarinformation". En ny sida läggs automatiskt i vänstermenyn, antingen som huvudrubrik eller underrubrik. Sidan visas inte för besökare direkt eftersom den är tom. Visa sidan när den är klar genom att kryssa i rutan framför rubriken i vänstermenyn.
 • Inställningar
  Här justerar ni era fakturauppgifter. Där finns också inställningar för metadata, räknare, RSS, sociala medier och övriga inställningar som standardavsändare för automatiska e-postutskick osv.
 • Behörigheter & användare
  Föreningens kontaktadress för webbansvarig bestäms här. Den ska alltid hållas uppdaterad eftersom det endast är dit känsliga uppgifter skickas. Här finns också en översikt av behörighetsnivåer och lösenord. Man kan vid behov ändra inloggningsmetod mellan generell och individuell. Om man väljer individuell inloggning skapas användarkonton här.
 • Bildarkiv
  Alla bilder som laddas upp till hemsidan hamnar i bildarkivet. Bilder som ligger här kan visas på valfri sida.
 • Dokumentarkiv
  Alla dokument som laddas upp till hemsidan hamnar i dokumentarkivet. Dokument som ligger här kan visas på valfri sida. Enskilda dokument kan skyddas med en viss behörighet om man vill.
 • Utseende
  Hemsidans utseende justeras här. Enklast är att gå till "Färdiga designmallar" och välja en av de tillgängliga. Man kan också styra mer i detalj på "Egna färger". Det är också där man byter till ett eget sidhuvud om så önskas.
 • Webmail (e-post)
  Genväg till inloggning för webmail. På er webmail kan ni läsa och skicka e-post. Länk till e-postinstruktioner
 • E-postadministration (e-post)
  Genväg till inloggning för e-postadministration. På er e-postadministration kan ni skapa e-postkonton, radera dem och lägga in vidarebefordringar. Länk till e-postinstruktioner
 • Hjälpsidor
  Klicka här för att läsa hur man hanterar hemsidan och e-posten. Det går också bra att få support genom att skicka e-post eller ringa oss. Länk till hjälpsidor

 

3. Vänstermenyn

Inne på "Administration" används vänstermenyn för att navigera, precis som på utsidan. Välj en sida att arbeta med genom att klicka på rubriken i vänstermenyn. Sedan kan du t ex skriva text, lägga in en bild, ändra titel eller byta lösenordsnivå för sidan osv.

I vänstermenyn bestäms också om en sida ska visas eller döljas. Om rutan vid sidans rubrik är ikryssad visas den i menyn för besökare på hemsidan. En underrubrik visas endast om dess huvudrubrik visas. Om rutan istället är urkryssad visas rubriken endast inne på "Administration".

Man kan alltså arbeta med en sida utan att visa den utåt för besökare under tiden. När den specifika sidan anses klar visar man den i menyn.

Om man har lösenordsskyddat en sida visas ett hänglås bakom rubriken i vänstermenyn.

Flytta en rubrik i menyn genom att klicka på småpilarna och dra den till önskad plats.

 

4. Funktionssidor

Hemsidan har ett antal färdiga funktionssidor med ett speciellt syfte.

Funktionssidor visas alltid som en huvudrubrik i vänstermenyn. En funktionssida kan inte raderas, men däremot döljas för besökare i vänstermenyn och man kan också döpa om dem.

Exempel på funktionssidor är följande:

 • Anslagstavla
 • Avtal
 • Boka tid
 • Dokumentarkiv
 • Enkät
 • Fotoalbum
 • Kalender
 • Nyheter
 • Pryltorg (köp, sälj)
 • Styrelsechat
 • Utskick (nyhetsbrev, sms)
 • Ärendehantering
   

5. Egna sidor

Ni kan skapa valfritt antal egna sidor där ni kan lägga in text och bilder.

Klicka på "Skapa ny sida/undersida" längst till vänster i adminlisten.

Ange sidans titel, om sidan ska skyddas med lösenord och om den ska visas som en huvud- eller underrubrik i vänstermenyn.

Om sidan ska vara en underrubrik får man välja vilken huvudrubrik den ska ligga under. Funktionssidor kan inte väljas, bara egengjorda sidor.

En ny sida lägger sig automatiskt längst ner i menyn om det är en huvudrubrik. Om det är en underrubrik lägger den sig under sin huvudrubrik.

Sidan är till en början alltid dold eftersom den är ny och tom. För att visa den i meny på hemsidan klickar du i rutan framför rubriken i menyn och sparar.

En egenskapad sida kan tas bort om så önskas. Det gör du genom att klicka på papperskorgen till höger om sidans rubrik i vänstermenyn.

 

6. Skriv in och spara text

 Skriv in text (film)

 Klistra in text (film)

 

7. Göra länkar i text

 Länka till dokument (film)

 Länka till e-postadress (film)

 

Länk till en intern sida

 1. Markera ett eller flera ord i textfältet.
 2. Klicka på länksymbolen ovanför textfältet.
 3. Klicka på mappen till höger om inmatningsfältet "Url".
 4. Klicka på "Sida på denna webbplatsen".
 5. Välj sida i rullisten och klicka på "Välj".
 6. Klicka OK och kom sedan ihåg att spara sidan också.

 

 

 

 

Länk till en extern sida

 1. Markera ett eller flera ord i textfältet.
 2. Klicka på länksymbolen ovanför textfältet.
 3. Skriv eller klistra in webbadressen.
 4. Klicka OK och kom sedan ihåg att spara sidan också.

 

8. Infoga bild

 Infoga bild (film)

 

9. Lösenordsskydd

Ni kan skydda en sida med lösenord. Då visas den bara för en besökare som är inloggad med tillräcklig behörighet, t ex "Medlem". Alla sidor utom startsida kan skyddas med lösenord.

Bestäm lösenordsnivå för en sida i rullisten under sidans titel.

Lösenordsnivåerna som kan väljas är:

 • Inget lösenordsskydd (öppet för alla besökare)
 • Styrelse
 • Medlem
 • Övrig
 • Medlem eller Övrig
 • Sidspecifikt lösenord

Administratören kommer naturligtvis in på alla sidor oavsett lösenordsnivå.

Behörigheten "Styrelse" har utökad befogenhet och kommer därför även in på lösenordsnivåerna "Medlem" eller "Övrig".

"Sidspecifikt lösenord" ger möjlighet att skydda en specifik sida med ett unikt lösenord för bara den sidan. Det kan t ex användas till förvaltare som behöver access till en särskild sida.

Grundinställning för hemsidan är generell inloggning. Det innebär att det endast finns ett lösenord för varje behörighetsnivå. Dvs alla i styrelsen loggar in med samma styrelselösenord och alla medlemmar loggar in med samma medlemslösenord, t ex portkoden. De flesta föreningar använder generell inloggning.

Om man vill går det att byta till individuell inloggning. Då behöver ni skapa ett konto för varje person och de loggar därefter in med sin e-postadress och sitt personliga lösenord.

 Byt till individuell inloggning (film)

 Byt till generell inloggning (film)

 

10. Utseende

 Byt designmall (film)

 Byt till eget sidhuvud (film)

Det finns ett antal färdiga designmallar att välja bland. Klicka på "Utseende" i adminlisten och välj mall i rullisten. Detta är det enkla alternative och ger också ofta bäst resultat.

För den som har lite mer kunskap om bildhantering och färger finns alternativet "Egna färger". Genom att välja egna färger kan man också lägga in ett eget sidhuvud om man vill.

Till vänster finns också andra inställningar som påverkar utseendet, t ex typsnitt och textstorlek.

 

11. Dokument

 Ladda upp dokument (film)

 Visa dokument på sida (film)

 Sluta visa dokument på sida (film)

Alla dokument laddas upp och förvaras i dokumentarkivet. Man kan visa hela dokumentarkivet som en sida. Man kan också visa enskilda dokument på en eller flera sidor.

 

12. Tabell

Göra tabell, lägga till rad, färg på rubrikrad (film)

 

13. Kontaktinformation

Det är viktigt att föreningen håller sin kontaktinformation uppdaterad och aktuell. Det gäller både kontaktadress till webbansvarig och föreningens fakturaadress.

Ändra kontaktadress

Ändra hemsidans kontaktadress genom att klicka på "Behörigheter & användare" uppe i adminlisten. Klicka sedan på "Ändra kontaktadress" i vänsterkolumnen. Det är endast till kontaktadressen för webbansvarig vi kan skicka känslig information, t ex inloggningsuppgifter.

Ändra fakturauppgifter

Ändra hemsidans fakturauppgifter genom att klicka på "Inställningar" uppe i adminlisten. Justera era fakturauppgifter och klicka sedan på "Spara" längst ned på sidan.

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY